Cywilizacja

Szkolenia bhp katowice

Wstępne i okresowe szlifowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa to nie tylko prawny obowiązek, ale również priorytet dla odpowiedzialnego pracodawcy. W ramach naszych działań organizujemy szkolenia bhp w Katowicach i na terenie całego województwa śląskiego. Dodatkowo zajmujemy się kursami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.